x
Шрифт Размер
Текст
Хронометраж
час.
мин.
сек.
Скопируйте текст в окно. Удалите ремарки и коментарии
В тексте:
0 страниц
(A4, шрифт Times New Roman, 14 размер)
Слов: 0